Sarah Gatley
Deintydd
Sarah Gatley
Deintydd

Rhif GDC 114381
Cymwysterau: BDS Cymru (Anrhydedd) 2007, MSc Endodontoleg 2017

Graddiodd Sarah o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2007 a bu’n gweithio fel deintydd mewn sawl man, yn cynnwys Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Caerdydd; mewn Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol ac mewn practis cyffredinol.  Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn endodonteg a chwblhaodd radd Meistr yn y maes yn ddiweddar.  A hithau’n byw yn yr ardal, mae’n aelod brwd o Glwb Triathlon Caerdydd a chymerodd ran yn Ironman Cymru yn 2017. Mae ganddi ddau sbaniel sy’n ei chadw’n brysur pan na fydd yn gweithio nac yn ymarfer.
 

Jenna Keenan
Deintydd
Jenna Keenan
Deintydd

Rhif GDC 271878
Cymwysterau: BSc Gwyddorau Biofeddygol 2012, BDS  (Anrhydedd) Caerdydd 2017

Graddiodd Jenna fel deintydd o Brifysgol Caerdydd yn 2017, ac aeth ymlaen i ennill profiad ac i gael ei hyfforddi mewn triniaethau fel orthodonteg CFast, triniaethau cosmetig i atal rhychau, a thriniaethau PCA ar gyfer y croen.  Yn ystod ei hyfforddiant, enillodd nifer o wobrau, yn cynnwys Gwobr Dentsply mewn Ffarmacoleg 2015 a Gwobr Poster DFT/DCT RCSEd 2017. Merch leol yw Jenna ac mae’n mwynhau dawnsio tap a phobi yn ei hamser hamdden.
 

Toni Perrin
Therapydd Deintyddol
Toni Perrin
Therapydd Deintyddol

Rhif GDC 251022
Cymwysterau: BSc Hylendid a Therapi Deintyddol 2014 Birmingham

Graddiodd Toni fel therapydd deintyddol o Brifysgol Birmingham yn 2014 ac aeth ymlaen i ennill nifer o gymwysterau deintyddol ychwanegol, yn cynnwys profiad o wynnu dannedd, radiograffau, aciwbigo deintyddol, rhoi a thynnu pwythau, ffotograffiaeth ddeintyddol ac aer-bolisho.  Mae gan Toni ddiddordeb mawr mewn helpu cleifion sy'n ofni mynd at y deintydd trwy roi cyfle iddynt gynefino ac, yn fwy na dim, trwy gydymdeimlo a thawelu ofnau'r claf.  Yn ddiweddar, aeth ar daith elusennol i Uganda i gynnig triniaethau deintyddol i bobl ddifreintiedig iawn.
 

Sarah Guwy
Hylenydd
Sarah Guwy
Hylenydd

Rhif GDC 4964
Cymwysterau: Diploma CEB mewn Hylendid Deintyddol 1995 (Caerdydd)

Pasiodd Sarah yn hylenydd yng Nghaerdydd yn 1995 a bu’n gweithio yn yr ardal ers blynyddoedd.  Mae ganddi brofiad helaeth o gynnig cyngor a thriniaethau iechyd y geg a bu’n gweithio mewn gwahanol sefydliadau.  Mae’n hoffi tawelu meddwl cleifion pan fyddant yn y gadair.  Pan na fydd Sarah yn gweithio mae’n hoffi eirafyrddio.

Dennie Mainwaring
Rheolwr y Practis a Nyrs Ddeintyddol
Dennie Mainwaring
Rheolwr y Practis a Nyrs Ddeintyddol

Rhif GDC 248782

Cymwysterau: Tystysgrif Addysg Uwch mewn Nyrsio Deintyddol, Prifysgol Caerdydd

Defnyddio Fflworid

Lucy Morgan
Nyrs Ddeintyddol
Lucy Morgan
Nyrs Ddeintyddol

Rhif GDC 255209

Cymwysterau:

Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol

Defnyddio Fflworid

Emma Truran
Nyrs Ddeintyddol dan Hyfforddiant
Emma Truran
Nyrs Ddeintyddol dan Hyfforddiant
Owen Evans
Derbynnydd a Rheolwr
Owen Evans
Derbynnydd a Rheolwr
Lauren Dearborne
Nyrs Ddeintyddol
Lauren Dearborne
Nyrs Ddeintyddol

Rhif GDC 247088

Cymwysterau: Tystysgrif Addysg Uwch mewn Nyrsio Deintyddol, Prifysgol Caerdydd

Hannah Hughes
Nyrs Ddeintyddol
Hannah Hughes
Nyrs Ddeintyddol

Rhif GDC 

Cymwysterau:

Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol
 

Kirsty Rowland
Nyrs Ddeintyddol
Kirsty Rowland
Nyrs Ddeintyddol

Rhif GDC 168499
Cymhwyster: Dyfarniad Lefel 3 mewn Nyrsio Deintyddol

Viv McCaver
Derbynnydd
Viv McCaver
Derbynnydd

Gwybodaeth a Pholisïau

Gallwch lawrlwytho gwybodaeth am y practis a chopïau o’n polisïau gan ddefnyddio’r dolenni isod:

Ein hymrwymiad i'n cleifion a'n polisi apwyntiadau

Polisi cwynion

Polisi cydsyniad

Hysbysiad preifatrwydd diogelu data

Polisi amgylcheddol

Polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth

Polisi ffioedd a thaliadau

Polisi aflonyddu

Taflen Wybodaeth i Gleifion

Polisi Sicrwydd Ansawdd

Datganiad o Ddiben