Trefnu Apwyntiad

Amdanom Ni

Mae Gofal Deintyddol Cwtch yn ddeintyddfa GIG, hwylus i deuluoedd, yn Nhongwynlais, Caerdydd.

Rydym yn darparu gofal deintyddol cyfannol y GIG.  Rhoddwn bwys mawr ar addysgu’n cleifion ac atal dirywiad er mwyn helpu ein cleifion i wella iechyd a lles y geg.  Pan gewch eich archwiliad cyntaf, bydd ein deintyddion yn cynnal asesiad trwyadl o iechyd y geg er mwyn canfod problemau sydd eisoes yn bodoli a mesur eich risg o glefydau deintyddol.  Ar ôl hynny, bydd ein tîm o ddeintyddion, therapydd, hylenydd a nyrsys sydd â dyletswyddau ehangach yn ceisio cynnig gofal cynhwysfawr sy’n ateb eich anghenion.